Aliupseeriliitto etsii valtakunnallista pääluottamusmiestä. Tehtävä on päätoiminen. Tehtävä avautuu pääluottamusmies Jyrki Surkan siirtyessä Aliupseeriliiton puheenjohtajaksi. Valittavan valtakunnallisen pääluottamusmiehen toimikausi päättyy 28.2.2020. Tehtävään valittavalta edellytetään laajaa puolustusvoimien tuntemusta, laajaa asiantuntemusta aliupseerien tehtävistä, kokemusta edunvalvonnasta, matkustusvalmiutta, yhteistyökykyä, hyviä sosiaalisia valmiuksia sekä hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa.

Aliupseeriliiton valtakunnallisen pääluottamusmiehen yleiset tehtävät ovat:

  • edunvalvonnan johtaminen, seuranta ja kehittäminen
  • edunvalvontapäätösten mukaisten toimenpiteiden valmistelu- ja toimeenpanovastuu
  • vastaa jatkuvasta neuvottelumenettelystä ja sen tuloksista
  • au-palkkausjärjestelmän asiantuntijatehtävät
  • kriisinhallinnan asiantuntijatehtävät
  • oikeudellisten asioiden ohjaus.

Valtakunnallinen pääluottamusmies on kokonaan työstä vapautettu. Tehtävä on sijoitettu Pääesikunnan kansliaan ja toimipaikkana on Aliupseeriliiton toimisto Helsingissä.

Valtakunnallisen pääluottamusmiehen palvelussuhteen ehdot ovat kilpailukykyiset. Tavoitteena on, että tehtävän hoitaminen alkaa viimeistään 1.5.2018.

Valtakunnallisen pääluottamusmiehen tehtävän hakuaika päättyy perjantaina 16.3.2018 klo 16.00. Hakemukset toimitetaan Aliupseeriliiton toimistoon osoitteella toimisto@aliupseeriliitto.fi. Hakijoiden tulee varautua haastatteluun viikolla 12. Hallitus valitsee valtakunnallisen pääluottamusmiehen tiistaina 27.3.2018

Lisätietoa tehtävästä antaa puheenjohtaja Jyrki Surkka puh. 0299 500 786, jyrki.surkka@aliupseeriliitto.fi.

Aliupseeriliitto etsii valtakunnallista pääluottamusmiestä