Aliupseeriliiton hallitus käynnisti alueellisten pääluottamusmiehen haun 24.9.2019.

Aliupseeriliitto hakee maa-, meri- ja ilmavoimien pääluottamusmiehiä ajalle 1.3.2020 – 29.2.2024. Pääluottamusmiehen sijoituspaikka on puolustushaaran esikunnassa.

Pääluottamusmiehen tehtäviin kuuluu muun muassa oman puolustushaaran aliupseereiden edunvalvonta sekä puolustushaaran luottamusmiesten ohjaus ja tuki. Tehtävään kuuluu luottamusmiesten kouluttamista ja tiedottamista jäsenistölle. Pääluottamusmies osallistuu liiton hallituksen kokouksiin asiantuntijana.

Tehtävään valittavalta edellytetään puolustushaaran aliupseeritehtäväkentän sekä kokemusta edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta, yhteistyökykyä ja –halua, hyviä sosiaalisia valmiuksia, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa sekä tavallisten toimisto-ohjelmien hallintaa.

Hakuaika päättyy tiistaina 15.10. klo 16.00. Vapaamuotoiset hakemukset liitteineen toimitetaan Aliupseeriliiton toimistoon osoitteella toimisto@aliupseeriliitto.fi.

Hallitus valitsee puolustushaarapääluottamusmiehet kokouksessaan 5.11.2019.

Alueellisten luottamusmiesten valinta kaudelle 2020 – 2024