Tervehdys!

Ilmasotakoulun johtaja järjestää 23.4.2018 klo 13.30 tapaamisen / keskustelutilaisuuden koko ilmasotakoulun aliupseeristolle. Tilaisuuteen osallistuvat kaikki ilmasotakoulun aliupseerit! Yksiköiden päälliköillä tulisi olla tiedossa että henkilöstö käsketään paikalle. Samana päivänä toteutetaan vastaava tilaisuus myös opistoupseereille. Välittäkää tietoa ja muistakaa saapua paikalle!

Kyseisessä tilaisuudessa on loistava mahdollisuus tuoda esiin asioita jotka puhututtavat arjessa, pyydän että valmistelette jokaisesta työpisteestä muutaman kysymyksen johon toivotte vastausta! Tilaisuuden luonne tulisi olla avoin ja keskusteleva!

Muistakaa osallistua!

Tässä alla johtajan sihteerin viesti asiasta,

Tiedoksi, että johtaja jatkaa Ilmasotakoulun henkilöstön tapaamisia seuraavasti:

  • opistoupseerit, 23.4. klo 12.30
  • aliupseerit, 23.4. klo 13.30

Tapaamiset ovat Aquilan Ehrnrooth-auditoriossa.

Terveisin,

Anja
Johdon sihteeri
Ilmasotakoulu
0299 250 104

ILMASK:n johtajan tapaaminen