Valtion virka- ja työehtosopimuksen neuvottelutulos saavutettiin perjantai-iltana 9. helmikuuta. Tässä yhteenvetoa neuvottelutuloksesta.

Sopimuskausi 1.2.2018 – 31.3.2020 (26kk)
Palkankorotukset yhteensä 3,45%
Yleiskorotukset yht. 2,10%, virastoerät yhteensä 1,35%

Yleiskorotukset
1.4.2018 1,00%
1.4.2019 1,10% kuitenkin vähintään 24€
Huom. Euromääräinen korotus keskimääräisin heijastuksin 30 euroa. Leikkauspiste tehtäväpalkassa n. 2182 euroa. Noin 27 prosenttia euromääräisen korotuksen piirissä.

Virastoerät (paikalliset erät)
1.6.2018 0,60% neuvoteltava 15.5.2018 mennessä (+2kk)
1.4.2019 0,75% neuvoteltava 15.3.2019 mennessä (+2kk)
Mikäli jaosta ei sopua, erät jaetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena. Erät voidaan virastotasolla sopia yhdellä kertaa, toteutus vaiheistaen.

Euromääräisten palkkojen ja lisien yleiskorotus
Virkamiesten euromääräisinä vahvistettuja tai sovittu kuukausipalkkoja ja tuntipalkkaisten virkamiesten tuntipalkkoja tarkistetaan 1.4.2018 alkaen 1,00 prosentilla ja 1.4.2019 1,1 prosentilla, kuitenkin vähintään 30 eurolla.

Niitä euromääräisiä palkanlisiä ja lisäpalkkioita, joita on ennestään voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten vakiintuneen käytännön perusteella tarkistettava yleiskorotuksin, korotetaan 1.4.2018 alkaen 1,00 prosentilla ja 1.4.2019 1,1 prosentilla.

Lue lisää

Valtion virka- ja työehtosopimuksen 2018-2020 neuvottelutulos