Ylipursimies Hannu Unger (49) on valittu Aliupseeriliiton Vuoden aliupseeriksi. Nimitys julkistettiin Aliupseeriliiton edustajakokouksessa Helsingissä 31.10.2017.

Neljännesvuosisadan Puolustusvoimissa palvellut, Seinäjoella asuva Unger toimii tällä hetkellä komendanttina Ilmasotakoulussa Tikkakoskella.Hän on työskennellyt kaikissa puolustushaaroissa ja useissa tehtävissä. Hänellä on myös vankkaa kansainvälistä kokemusta.

Komendanttina Unger johtaa ja ohjaa Ilmasotakoulun varuskunnallisia tapahtumia sekä pitää yhteyttä eri yhteistyötahoihin. Hän toimii myös Ilmasotakoulun oikeusupseerina.

Unger toimi vuosina 2008- 2012 varaluottamusmiehenä Lentosotakoulussa.

Palkitsemisperusteissa mainitaan, että Unger on hakeutunut ennakkoluulottomasti urallaan haasteellisiin tehtäviin ja määrätietoisesti kehittänyt osaamissaan. Häntä arvostetaan sekä työnantaja että sidosryhmien parissa.

Työtovereiden mukaan Unger on erittäin hyvä esimerkki aliupseeristolle henkilöstä, joka edustaa kokemusta, monialaista osaamista ja ennakkoluulotonta vastuun ottamista haasteellisissa tehtävissä. Unger on myös osoittanut, että aliupseeri kykenee kantamaan vastuun opistoupseereilta siirtyvistä erittäin vaativistakin tehtävistä.

Yhdistys onnittelee!!!

Ylipursimies Hannu Ungerista Vuoden aliupseeri