Ristikkäin olevien kultaisten miekan ja nuolen päällä seisova punavaruksinen soidinmetso.

Perustelu:
Soidinmetso kuvaa Keski-Suomen maakuntaa, miekka maavoimien palveluksessa olevia aliupseereita ja nuoli ilmavoimien palveluksessa olevia aliupseereita.

Logon on suunnitellut Piirtäjä Pekka Laakso/PIONR (2008)