Puolustusvoimien sotilaspukujen käyttömääräykset

Valtion virkamiesten ja työntekijöiden vuosilomia koskevien soveltamismääräysten ja -ohjeiden muuttaminen

Kohta 3.2 Lomapäivät ja lomapäivien kuluminen, neljäs kappale, lisätään viimeinen virke

 • Iltatyölisä, 15 %
 • Iltatyölisä, 15 %, ylityöansiota
 • Kiipeilylisä
 • Laskuvarjohyppylisä
 • Lauantaityökorvaus
 • Lauantaityökorvaus, ylityöansiota
 • Linnakeraha, verollinen osuus, PLM
 • Luottamusmies- ja yhteistoimintalisä
 • Luottamusmiespalkkio (varaluottamusmies)
 • Luottamusmiespalkkio (varaluottamusmies)
 • Maastotyölisä, MML, GTK, PLM
 • Mastoraha
 • Olosuhdelisä (työsuhteiset MKL)
 • Räjäytystyölisä, PLM
 • Sukellusraha
 • Sunnuntaityökorvaus
 • Sunnuntaityökorvaus, ylityöansiot
 • Työsuojeluvaltuutetun palkkio (varatyösuojeluvaltuutettu)
 • Työsuojeluvaltuutetun palkkio (varatyösuojeluvaltuutettu)
 • Varallaolokorvaus, vapaamuotoinen
 • Vuorotyölisä, yö, euroa/t
 • Yöhoitolisä
 • Yötyölisä, 35 %
 • Yötyölisä, 35 %, ylityöansiosta

Jos virkamiehellä on ollut edellisenä lomanmääräytymisvuonna (1.4.2010 – 37.3.2011) edellä lueteltuja lisiä 5000€, maksetaan hänelle 1/250 tästä korvauksesta kerrottuna vuosilomapäivillä, eli 10v talossa olleelle, jolla on 30 vuosilomapäivää tämä olisi (5000/250) = 20€ ja lomapäiviä 30 eli 600€.

Virkamiehelle ja työntekijälle maksetaan lomaraha niiltä lomapäiviltä, jotka hän on ansainnut edellisenä lomanmääräytymisvuonna. Lomaraha määräytyy sen viran tai tehtävän palkkauksen mukaan, jossa asianomainen on kesäkuussa. Lomaraha on alle vuoden palvelussuhteella 4%, yli vuoden 5% ja yli viidentoistavuoden palveluksella 6% tehtävän palkkauksesta kerrottuna täysillä lomanmääräytymiskuukausien lukumäärällä. Eli pitkälomalainen vaativuusluokassa 4 palveleva vuorotyötä tekevä henkilö 27% henkilökohtaisella palkanosuudella saisi (2203,92*0,06*12) = 1586,82

Vanhemmat